Організаційна структура

На всіх етапах розвитку інституту тут працював згуртований колектив кваліфікованих співробітників. Це дозволило підприємству зайняти одне з провідних місць в енергетичному будівництві країни.

У виробничих відділах працюють кваліфіковані фахівці, що мають досвід проектування об'єктів атомної і теплової енергетики і необхідний стаж роботи. Сьогодні в інституті працює понад 260 співробітників.

В організаційно-структурну схему інституту входять наступні проектні та виробничі підрозділи:

- тепломеханічний відділ (ТМВ) - розробка проектної документації по тепломеханічної частини на всіх стадіях проектування реакторних відділень, машзалів, спецкорпусів і допоміжних будівель і споруд (в тому числі гідротехнічні споруди) АЕС і ТЕС;

- Архітектурно-будівельний відділ (АСВ) - розробка проектної документації з архітектурно-будівельної частини будівель і споруд АЕС та ТЕС;

- Електротехнічний відділ (ЕТВ) - розробка проектної документації з електротехнічної частини проекту (включаючи РЗА), зв'язку і пожежної сигналізації об'єктів АЕС і ТЕС;

- Відділ автоматизованих систем управління (ВАСУ) - розробка проектної документації з автоматизованих систем керування технологічними процесами на АЕС і ТЕС;

- Санітарно-технічний відділ (СТВ) - розробка проектної документації з водопроводу і каналізації, з опалення, вентиляції та кондиціювання приміщень будівель і споруд АЕС та ТЕС;

- Відділ проектів організації будівництва (ВПОБ) - розробка проектів організації будівництва і виконання кошторисів, генплан;

- Виробничо-технічний відділ з проектування (ВТВП);

- Відділ інжинірингу (ВІ);

- Відділ управління якістю (ВУЯ);

- Відділ автоматизації виробництва (ВАВ);

- Група авторського нагляду ЮУАЕС (ГАН ЮУАЕС);

- Група авторського нагляду ЗАЕС (ГАН ЗАЕС).

Інститут має у своєму розпорядженні архів технічної документації і науково-технічну бібліотекоу, що містять більше 2,0 мільйонів одиниць зберігання.

Система управління якістю

Керівництво АТ ХІ "Енергопроект" розглядає управління якістю при розробці науково-технічної продукції, що відповідає потребам і вимогам Замовника, як основну умову успішної діяльності інституту, що дозволяє завоювати довіру Замовника та затребуваність на ринку проектних послуг. Основною метою в області якості є забезпечення безпеки проектованих об'єктів атомної і теплової енергетики.

Система управління якістю, діюча в інституті з 2003р, сертифікована міжнародним органом сертифікації "Бюро Верітас Сертифікейшн" і має міжнародний сертифікат якості на відповідність вимогам стандарту ISO 9001 діє до: 2015.

За умовами видачі сертифіката, в інституті щорічно проводяться наглядові аудити, а один раз в три роки ресертифікаційні аудити.