Інформація для акціонерів

Дата розміщення інформації: 01.02.2012 року.

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради ВАТ ХI "Енергопроект" вiд 31.01.2012 року прийнято рішення та внесено наступні зміни до складу Правління ВАТ ХІ «Енергопроект»:

  • виведено зi складу Правлiння ВАТ ХI "Енергопроект" та звільнено від обов’язків члена Правління Руденка Олександра Васильовича, паспорт МК №017332 вiд 18.09.1995р., виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який був призначений, не визначено.

  • виведено зi складу Правлiння ВАТ ХI "Енергопроект" та звільнено від обов’язків члена Правління Ведмедь Iрину Валентинiвну, паспорт МК 165276 вiд 13.11.2001р., виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який була призначена, не визначено.

  • виведено зi складу Правлiння ВАТ ХI "Енергопроект" та звільнено від обов’язків члена Правління Богуславця Анатолiя Федоровича, паспорт МК №588659 вiд 04.09.1997р., виданий Московським МВХМУ УМВС України Харкiвський областi, Володiє 0,0049534377% статутного капiталу товариства, що складає 100 акцiй ВАТ ХI "Енергопроект". Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який бул призначен, не визначено.

  • виведено зi складу Правлiння ВАТ ХI "Енергопроект" та звільнено від обов’язків члена Правління Чурсiна Миколу Микитовича, паспорт МК № 230591 вiд 19.06.1996р., виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який був призначений, не визначено.

  • виведено зi складу Правлiння ВАТ ХI "Енергопроект" та звільнено від обов’язків члена Правління Плєхова Максима Вiкторовича, паспорт МК № 518918 вiд 14.12.2005р., виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який був призначений, не визначено.

  • виведено зi складу Правлiння ВАТ ХI "Енергопроект" та звільнено від обов’язків члена Правління Сороку Юрiя Миколайовича, паспорт АЕ № 528140 вiд 23.04.1997р., виданий Жовтоводським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який був призначений, не визначено.

  • виведено зi складу Правлiння ВАТ ХI "Енергопроект" та звільнено від обов’язків члена Правління Новицького Костянтина Едуардовича, паспорт СО № 491789 вiд 07.11.2000р., виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який був призначений, не визначено.

  • виведено зi складу Правлiння ВАТ ХI "Енергопроект" та звільнено від обов’язків члена Правління Iванченка Олександра Миколайовича, паспорт ММ № 464412 вiд 27.01.2000р., виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi. Володiє 0,0002476719% статутного капiталу товариства, що складає 5 акцiй ВАТ ХI "Енергопроект". Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який бул призначен, не визначено.

  • призначено членом Правлiння Грiнька Олександр Iванович, паспорт МК №293512 вiд 25.09.1996р. виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвської областi. Володiє 11,3267782841% статутного капiталу товариства, що складає 228665 акцiй ВАТ ХI "Енергопроект". Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу, не визначено.

  • призначено членом Правлiння Вiнiченка Сергiй Iванович, паспорт МК №298610 вiд 11.11.1997р. виданий Краснокутським РВ УМВС України в Харкiвської областi. Працює в ВАТ ХI "Енергопроект" на посадi помiчник голови правлiння - директора iнституту з загальних питань на пiдставi наказу № 424/к вiд 17.11.2011 року. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу, не визначено.